Logo loading
Keresés

A világ vallásai


A világ vallásai

Kereszténység: A kereszténység egyisten hívő vallás, amelynek központi alakja a Názáreti Jézus, akit Isten küldött le a földre, hogy megváltsa bűneinket. Tanait világszerte mintegy 2 milliárd ember követi, a világ legelterjedtebb vallása.

 

A kereszténységen belül öt felekezetet különítünk el:

- protestáns

- katolikus

- ortodox keresztény

- evangélikus

- református

 

Zsidó vallás: A zsidó vallásnak több neve is van, az egyik a judaizmus, a másik pedig az izraelita vallás. A vallás Izraelben alakult ki, követői a legnagyobb számban Izraelben és Amerikában vannak. A vallás szerint Isten kinyilatkoztatta a tízparancsolatot és átadta a zsidóság könyvét, a Torát. A zsidó vallás szigorúan egyistenhitű. Hivatalosan az számít zsidónak, aki zsidó hitre tért, vagy az anyja is zsidó.

 

Iszlám: Monoteista vallás, az egy isten Allah, hagyományosan túlnyomó részben az arab országok lakosaira jellemző az iszlám vallás, amelynek követői a muszlimok. Az iszlám vallás a második legnépszerűbb vallás a kereszténység után. A történet szerint az iszlám tanait Mohamed adta át a népnek, amelyet az iszlám könyvben, a Koránban össze is gyűjtöttek és le is írtak, Mohamed halála után 2 évvel.

 

Az Iszlámon belül megkülönböztetünk két kisebb vallást is, ez pedig a muzulmán és a mohamedán.

 

Buddhizmus: Ez a vallás Indiában jött létre, a hinduizmus ellenzők körében terjedt el az i.e. 6. században. A buddhizmus egy filozófiai vallás, amelyet Guatama Sziddhártha, közismert nevén Buddha hozott létre. (innen ered a Buddhizmus szó)

A buddhizmus lényege:

Meg kell szabadulni a mindennapi problémáktól, meg kell szabadulni a szenvedésektől és elérni a nirvánát, ami a szenvedés állapotától való megszabadulást jelenti. A nirvána Buddha elképzelése szerint egy nyugalmi állapot, amely megszabadít minden olyan földi kíntól, mint például a haragtól.

 

A buddhizmus egyistenhítű vallás, de nincs konkrétan megnevezett Isten.

 

Hinduizmus/Brahmanizmus: Ez a vallás is Indiában jött létre, a világ harmadik legnagyobb vallása.

Nem elsősorban isteni eredetű vallás, inkább az indiai társadalmi rendszer által kreált vallás.

 

Mormonizmus: Joseph Smith hozta létre 1830-ban. A mormonizmus alapvetően azt a vallást jelenti, amelyet Krisztus eredetileg alapított a földön, de a mormonizmus szerint ez elveszett.

 

Ateizmus: Azok az emberek tartoznak ide, akik elutasítják mindenféle Isten létezését, istentagadók.

 

(Pogány): Azok az emberek tartoznak ide, akik egyik felekezethez sem tartoznak.

 

 

Hollandia: Hollandiában a keresztény vallás a legelterjedtebb. A keresztény valláson belül a társadalom két részre oszlik, protestánsokra és a római katolikusokra. Hollandiában vallásszabadság van.

 

Málta: Máltában az emberek 90% a katolikus egyház követője, a maradék 10% pedig az anglikán és a muzulmán vallást követi. Máltában vallásszabadság van.

 

Amerikai Egyesült Államok: 49%-ban protestáns, 22%-ban római katolikus, 2%-ban ortodox keresztény, 5%-ban mormon, 2%-ban muszlim és 1,5%-ban zsidó vallás uralkodik az USA-ban.

 

Ausztria: Az osztrák társadalom 78%-ban római katolikus, 5%-ban protestáns vallásúak. A maradék 17% közé tartoznak az egyéb vallások.

 

Marokkó: Marokkóban mindenki, 100%-ban, muzulmán vallású.

 

Egyesült Arab Emírségek: 96%-ban mohamedán vallás uralkodik az országban, 3%-ban keresztény és 1%-ban egyéb vallások.

 

Törökország: Törökországban a lakosság 99,8%-a tartozik az Iszlám vallásúak csoportjába. A maradék lakosság vallása pedig az egyéb vallásúba tartozik.

 

Görögország: Az ország lakosság 97%-a görög –ortodox vallású. Ezen kívül a török nyelvű muzulmán vallásúak is megtalálhatóak Görögországban.

 

Spanyolország: A spanyolok 76%-a vallja magát katolikusnak, 19% -uk ateistának vagy vallás nélkülinek. Egyéb vallásúak pedig 5%-ban vannak.

 

Portugália: A lakosság 94%-a római katolikus vallású, 6% egyéb vallású

 

Olaszország: Olaszországban szinte minden vallás jelen van. Túlnyomó részük az olaszoknak, 85%-uk katolikus. A maradék 15%-ban pedig vannak buddhizmus követők, pogányok, vallás nélküliek, protestánsok, iszlám követők, ortodox –keresztények

 

Oroszország: Az ország lakosságának több, mint a fele, 55%-a ortodox, 18%-a muszlim, 10%-a protestáns, 7%-a katolikus, 5%-a zsidó és 5%-a egyéb vallású.

 

Thaiföld: A 2000-es népszámlálás szerint a lakosság 94,6%-a théraváda buddhista, a második legelterjedtebb vallás az iszlám 4,6%-kal, a harmadik legelterjedtebb vallás a kereszténység 0,7%-ot jelent.

 

Szlovénia: A lakosság 57,8%-a vallja magát katolikusnak, 10,1% ateista, 2,3 % ortodox, 2,4%-ban muzulmán hitűek vannak. 0,8%-uk evangélistának vallja magát, 0,3%-ban pedig egyéb vallások vannak Szlovéniában. A fennmaradó 26,3 % nem osztotta meg vallási nézeteit.

 

Németország: Az ország lakosságának a kétharmada keresztény vallású, azon belül 33-33%-uk protestáns és katolikus. Az országban 30 % nem tartozik egyetlen felekezethez sem. Németország területén sok a török bevándorló, kb. 3 millióan vannak és ők természetesen muszlim vallásúak.

 

Nagy – Britannia: Az Egyesült Királyság területén a népesség 71%-a tartozik az anglikán kereszténységi felekezethez, 23 % vallja magát felekezeten kívülinek.

 

Kuba: Kubában az emberek 90%-a vallja magát római katolikusnak. Kis számban vannak az országban zsidók, muszlimok és protestánsok is.

 

Kenya: Kenya lakosságának vallása %-os arányban: protestáns 45%, római katolikus 33%, hagyományos vallások hívője 10%, Iszlám 10%, egyéb 2%

 

Jamaika: A lakosság 80%-a vallja magát kereszténynek. A maradék 20 % pedig a buddhizmus a hinduizmus, és a rasztafariánus vallás híve.

 

Jamaicában a lakosok öt százaléka egy különleges valláshoz tartozik, ez a vallás pedig a rasztafariánus vallás. Ennek a vallásnak nem csak Jamaicában, hanem világszerte rengeteg követője van. A vallás jellemzői: a raszta hajviselet is a mozgalom része, a marihuána szívása pedig spirituális élvezet a rasztafa vallásúaknak. Leghíresebb képviselője, a zenész Bob Marley.

 

Írország: A lakosság 88,4%-a római katolikus, 3%-a anglikán felekezetű. A lakosság 1,3%-a más keresztény felekezetű és 0,5%-a muzulmán.

 

Franciaország: Franciaországban a hívők közül 62% római katolikusnak, 6% muszlimnak, 2% protestánsnak, 1% zsidónak, 2% pedig más vallásúnak mondja magát, 26% azt állította, hogy nem hisz vallásokban, 1% pedig megtagadta a válaszadást. Franciaországban 33%-a a lakosságnak ateista.

 

Ciprus: A lakosság 78%-a vallja magát görög-ortodox kereszténynek. 18%-a pedig muszlim vallású. A maradék 4 % pedig egyéb vallású.

 

Bulgária:

Ortodox : 81, 44 %

Muszlim: 12,02%

Katolikus: 0,54%

Protestáns: 0,53%

Egyéb vallás: 6%

 

Csehország: A cseh lakosság 39%-a vallja magát római-katolikusnak, 3-3%-a ortodox és protestáns. 40%-uk felekezeten kívüli, az egyéb vallások az össznépesség 10%-át teszi ki.

 

Dominikai Köztársaság: A lakosság 67%-ban római-katolikus vallásúnak vallja magát, a maradék 34% pedig az egyéb vallásúak csoportjába tartozik.

 

Svájc: Svájc lakossága 42%-ban mondja magát római-katolikusnak. 33%-uk tartozik a protestáns felekezethez. A bevándorlóknak köszönhetően Svájcba is eljutott az Iszlám vallás (4,5%), 2%-ban pedig ortodox felekezetűek. A fennmaradó%-a lakosságnak vagy kisebb vallási csoportba tartoznak, vagy nem tartoznak egyetlen felekezethez sem.

 

Mexikó: Pontos adatokat nem tudni, az viszont bizonyos, hogy a legelterjedtebb a római katolikus.

 

Tunézia: A lakosság 98%-a muszlim vallású, a maradék 2%-ban találhatunk keresztény, zsidó esetenként más vallásúakat.

 

Jordánia: Jordániában a vezető vallás a muszlim, ez a lakosság 98%-át jelenti, a maradék 2%-uk pedig keresztény, vagy helyi vallásúak.

 

Maldív – szigetek: A Maldív -szigeteken mindenki muszlim vallású.

 

Horvátország: Horvátországban a lakosság túlnyomó részben, 87,8%-ban római katolikus vallási felekezethez tartozik, 4,4%-uk a horvátoknak ortodox vallású, 1,3 % muzulmán, a maradék 7,5% pedig egyéb vallású.

 

Kanada: A lakosság 83%-a keresztény, azon belül is 45%-uk katolikus, 20%-uk pedig protestáns (anglikán egyház). A maradék 17%ban vannak zsidó és muszlim vallásúak is.